Harry Hamer

Harry Hamer

Organist

Persoonlijke website: www.harryhamer.nl

Harry Hamer (1956) volgde zijn eerste orgellessen bij Henk Sleurink aan de Gemeentelijke Muziekschool in Kampen. Toen hij 16 was, werd hij benoemd tot organist van de gereformeerde Nieuwe Kerk. In 1972 behaalde hij het diploma kerkelijk orgelspel van de Gereformeerde Organistenvereniging. Daarna studeerde hij aan het conservatorium te Zwolle bij Jaap Dragt (orgel), Cees van Dalen (piano) en Jos Leussink (koordirectie). Harry Hamer verkreeg het einddiploma C (solistendiploma) en het praktijkdiploma kerkmuziek met een speciale aantekening voor improvisatie.

Sinds 1976 is hij docent orgel, piano, muziektheorie, improvisatie en koordirectie aan Quintus centrum voor kunsteducatie te Kampen. Daarnaast is hij dirigent van het Hervormd Kerkkoor Kampen en het Interkerkelijk Kerkkoor Dronten. Ook is hij zeer actief als concertorganist, begeleidt hij vele koren tijdens uitvoeringen en adviseert hij bij de restauratie en nieuwbouw van orgels. Sinds 1977 is hij eerste begeleider van Het Urker Mannenkoor “Hallelujah”.
In 2012 herdacht Harry Hamer dat hij 40 jaar als organist werkzaam was en werd hij vanwege zijn grote verdiensten voor de orgelcultuur en koormuziek benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.

Bron: www.harryhamer.nl