Naam

Hoewel het koor bekend staat als Het Urker Mannenkoor is die aanduiding niet volledig. De vereniging heet voluit: Het Urker Mannenkoor “Hallelujah”. Hallelujah” betekent ‘Looft de Heere’. Deze oproep komen we regelmatig tegen in het bijbelboek Psalmen. Daarmee is eigenlijk alles gezegd. Doel van de vereniging, zo melden de statuten, is beoefening van de zangkunst tot Gods eer.Bij de beoordeling van de vele aanvragen voor optredens hanteert het bestuur strenge criteria. Concerten moeten passen bij het christelijke karakter van de vereniging. Op zondag treedt het koor niet op.